خدمات ما

خدمات دایه سازان صنعتی طیور

_

دایه سازان اولین مجرى سالنهاى مرغدارى اتوماتیک صنعتى در طراحى، نظارت، اجرا EPC و ارائه دهنده سیستم هاى نوین تهویه و تجهیزات تخصصى سرمایشى در سالن هاى مرغدارى در مناطق گرم با قابلیت کاهش دما جهت رسیدن به اپتیمم دماى مطلوب براى مرغداریها در داخل کشور می باشد.

مرغ گوشتی | قفس و ...

مشاوره تخصصی، بازدید، خدمات مهندسی، نقشه اولیه برای احداث و تجهیز سالن، پشتیبانی و ارسال به موقع تجهیزات و قطعات یدکی

مرغ تخمگذار | قفس و ...

مشاوره تخصصی، بازدید، خدمات مهندسی، نقشه اولیه برای احداث و تجهیز سالن، پشتیبانی و ارسال به موقع تجهیزات و قطعات یدکی

کارخانجات جوجه کشی

طراحی و اجرای کارخانجات جوجه کشی در ظرفیت های متفاوت با بروزترین امکانات صنعتی و مکانیزه در سراسر کشور ، مشاوره ساخت سوله جوجه کشی

مرغ مادر | آشیانه و ...

مشاوره تخصصی، بازدید، خدمات مهندسی، نقشه اولیه برای احداث و تجهیز سالن، پشتیبانی و ارسال به موقع تجهیزات و قطعات یدکی

دریافت یک مشاوره رایگان برای شما

با دایه سازان تماس گرفته و یک مشاوره دقیق دریافت فرمایید

قفس پرورش پولت

این روش برای رسیدن به حداکثر ظرفیت پرورش در واحد سطح و مناسب ترین رشد پولت طراحی گردیده، همچنین تولید اقتصادی گله تخمگذاری را تضمین می کند.

قفس مرغ گوشتی

پرورش مرغ در قفس گوشتی به علت دوره کوتاه تر رشد و کاهش زمان پاکسازی و آماده سازی سالن امکان تعداد جوجه ریزی بیشتری را در طول سال فراهم می کند.

قفس پرورش مرغ مادر ویراندا
اینلت ورودی هوا TI - 4050
اینلت ورودی هوا TIP - 2000

چک کردن اخبار و به روز رسانی های ما

آخرین اخبار و بروزرسانی ها