جت هیتر

جت هیتر

 

کاهش ۵۰ درصد مصرف سوخت و ۷۰درصد مصرف برق نسبت به هیتر های کابین دار
قابلیت کنترل دمای سالن توسط ترموستات محیطی
قابلیت نصب در هر نقطه از سالن
پایین بودن هزینه تعمیر و نگهداری