سیستم مه پاش

سیستم مه پاش

 

تامین رطوبت مورد نیاز سالن بصورت اتوماتیک
کاهش درصد ابتلا به بیماریهای تنفسی نظیر برونشیت و…
بهبود ضریب تبدیل و رشد سریع بدلیل وجود هوای مطبوع
امکان استفاده از سیستم مه پاش جهت اسپری کردن واکسن بالای سر جوجه
قابلیت اتصال به اتوماسیون و سنسورهای رطوبت