هیتر کابینتی

هیتر کابینتی

 

مناسب با سن پایین جوجه با توجه به نسوزاندن اکسیژن سالن نسبت به هیترهای جت
عایق بندی شده با پشم شیشه و ورق گالوانیزه ضخامت ۱میل
کوره از جنس استنلس استیل با ضخامت ۲میل وطول ۱۲۵سانتیمتر
عمر طولانی، کم استهلاک و عدم نیاز به سرویس در هر دوره
کنترل دمای سالن با استفاده از ترموستات محیطی
گرمایش مطلوب در نتیجه گرفتن هوا از بیرون سالن