پد سلولزی

پد سلولزی

 

ترکیب مناسب پدسلولزی و هواکش موجب خنکی و تهویه محیط می شود
خنک کنندگی و عمر بیشتر نسبت به پوشال چوب(با عمر مفید ۵سال)
عدم امکان رشد قارچ ها و باکتری ها
کاهش محسوس استرس گرمایی و افزایش بهروری تولید
قدرت جذب آب بالا و خشک شدن سریع
قدرت جذب بالای گرد و غبار موجود در هوای ورودی